Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Verlof aanvragen


Vanaf 5 jaar zijn kinderen leerplichtig. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag de schooldirecteur verlof verlenen. Bij welke gebeurtenissen dit is toegestaan staat op de website van de onderwijsinspectie.

Als u extra verlof wilt aanvragen dan moet u dit een maand van tevoren schriftelijk doen. U kunt daarvoor het formulier ‘verzoek om vrijstelling schoolbezoek’ invullen. U kunt dit formulier van de leerkracht krijgen of downloaden, en vervolgens ingevuld inleveren.
formulier aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek.pdf

Absentie

Als een kind door ziekte of door andere omstandigheden niet op school kan komen, dan vernemen we dat graag telefonisch (0591-35 15 70) voor 8.15 uur of wanneer dit niet lukt via de administratie e-mail: r.dexter@viviani.nl. Mocht er geen bericht van de ouders komen, dan neemt de school contact op met het gezin, om na te gaan waar het kind is.