Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Toelaten, schorsen en verwijderen


Een school kiezen voor uw kind is iets om goed over na te denken. Het helpt ouders scholen te bezoeken voor een rondleiding of gesprek. In een kennismakingsgesprek bij een Viviani-school krijgt u uitleg over het onderwijsaanbod, de sfeer en mogelijkheden. Net als u willen wij het beste voor uw kind. Wanneer we denken dat we een kind niet de juiste plek kunnen bieden, zijn we daar eerlijk over. Het komt heel soms voor dat een leerling vanwege ernstige gedragsproblemen niet op zijn of haar plek is. Het kan dan verstandig zijn om een kind een time-out (van maximaal 1 dag) te geven en na te denken over mogelijkheden die de situatie veranderen of verbeteren. Hierbij zijn zowel school, kind en ouders betrokken. Met elkaar in gesprek zijn en blijven staat aan de basis van een oplossing die in het belang is van het kind. Een kind schorsen of verwijderen is een uiterste maatregel. En hoewel het sporadisch gebeurt, is het belangrijk om hiervoor een heldere werkwijze te hanteren. De werkwijze van de Viviani-scholen is in dit document beschreven. Het is goed dat het op papier staat, maar we hopen van harte dat we het in de kast kunnen laten staan.

Toelaten, schorsen en verwijderen 

Schooltijden

* om 08.25 uur gaat de bel...

... het teken dat alle kinderen zelfstandig naar hun klaslokaal gaan. Dit doen we om de onderwijstijd zo optimaal mogelijk te benutten en zo weinig mogelijk onderwijstijd te verliezen. Het is onze plicht om daadwerkelijk om 08.30 uur met de les te beginnen! Wilt u hier rekening mee houden bij het maken van afspraken aan: tandarts, orthodontist, huisarts, fysiotherapeut, logopedist etc. Deze afspraken graag zo veel mogelijk na schooltijd, woensdagmiddag of in de vakantie plannen!

 

* om 08.30 uur gaat voor de tweede maal de bel...

... het teken dat de lessen voor de kinderen beginnen! Hierna gaan de schooldeuren op slot i.v.m. de veiligheid. Dit betekent voor u en andere bezoekers, dat er eerst bij de hoofdingang aangebeld moet worden en niet zomaar de school binnen gelopen kan worden.

Groep 1
maandag          08.30 - 14.30
dinsdag             08.30 - 12.00 / 's middags vrij
woensdag         08.30 - 12.15 / 's middags vrij
donderdag        08.30 - 12.00 / 's middags vrij
vrijdag
               08.30 - 12.00 / 's middags vrij 

 

Groep 2 t/m 4
maandag          08.30 - 14.30
dinsdag             08.30 - 14.30
woensdag         08.30 - 12.15 / 's middags vrij
donderdag        08.30 - 14.30
vrijdag
               08.30 - 12.00/ 's middags vrij

Groep 5 t/m 8
maandag           08.30 - 14.30
dinsdag              08.30 - 14.30
woensdag          08.30 - 12.15 / 's middags vrij
donderdag         08.30 - 14.30
vrijdag                
08.30 - 14.30