Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Schooltijden

* om 08.25 uur gaat de bel...

... het teken dat alle kinderen zelfstandig naar hun klaslokaal gaan. Dit doen we om de onderwijstijd zo optimaal mogelijk te benutten en zo weinig mogelijk onderwijstijd te verliezen. Het is onze plicht om daadwerkelijk om 08.30 uur met de les te beginnen! Wilt u hier rekening mee houden bij het maken van afspraken aan: tandarts, orthodontist, huisarts, fysiotherapeut, logopedist etc. Deze afspraken graag zo veel mogelijk na schooltijd, woensdagmiddag of in de vakantie plannen!

 

* om 08.30 uur gaat voor de tweede maal de bel...

... het teken dat de lessen voor de kinderen beginnen! Hierna gaan de schooldeuren op slot i.v.m. de veiligheid. Dit betekent voor u en andere bezoekers, dat er eerst bij de hoofdingang aangebeld moet worden en niet zomaar de school binnen gelopen kan worden.

Groep 1
maandag          08.30 - 14.30
dinsdag             08.30 - 12.00 / 's middags vrij
woensdag         08.30 - 12.15 / 's middags vrij
donderdag        08.30 - 12.00 / 's middags vrij
vrijdag
               08.30 - 12.00 / 's middags vrij 

 

Groep 2 t/m 4
maandag          08.30 - 14.30
dinsdag             08.30 - 14.30
woensdag         08.30 - 12.15 / 's middags vrij
donderdag        08.30 - 14.30
vrijdag
               08.30 - 12.00/ 's middags vrij

Groep 5 t/m 8
maandag           08.30 - 14.30
dinsdag              08.30 - 14.30
woensdag          08.30 - 12.15 / 's middags vrij
donderdag         08.30 - 14.30
vrijdag                
08.30 - 14.30