Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

MR/GMR

(G)MR

De MR denkt, praat en beslist (in bepaalde gevallen) mee over beleid. Ouders en leerkrachten hebben op deze manier inspraak bij onderwerpen die de school, de ouders en het personeel aangaan. Het bestuur vraagt voor het nemen van bepaalde besluiten het advies of de instemming van de MR. De MR bestaat uit ouders van leerlingen en personeelsleden. De oudervertegenwoordiging bestaat uit de heer P. Tichelaar en mevrouw I. van Santen. Het team wordt vertegenwoordigd door Marja Lodder en Anna Veld

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad komen beleidszaken aan de orde die voor meer scholen van Viviani van belang zijn. De GMR is te bereiken via gmr@viviani.nl.