Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Resultaten


Elk kind is uniek en in de ontwikkeling van elk kind hebben ouders, school en kind hun eigen verantwoordelijkheden. Ouders en school zijn partners. Gelijkwaardigheid, gezamenlijke en eigen verantwoordelijkheid zijn de basisprincipes van waaruit ouders en de school samenwerken, ieder vanuit de eigen deskundigheid. Als school nemen wij het initiatief in dit proces van samenwerking.

Inzicht in resultaten

Ouders kunnen altijd inloggen in het ouderportaal van onze leerlingenadministratie ParnasSys. Ze kunnen daar de opgeslagen (toets)gegevens inzien. Twee keer per jaar ontvangt elk kind een rapport, aangevuld met de resultaten van de citotoetsen. Het laat het verloop van de ontwikkeling zien.

Oudergesprekken

Drie keer per jaar is er voor ouders van groep 1 t/m 7 een gesprek. Groep 8 heeft  in februari het adviesgesprek over de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Inspectie van schoolresultaten

De Inspectie van Onderwijs doet regelmatig onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs en of de school voldoet aan de regelgeving. Elke school levert jaarlijks de opbrengst (toets)gegevens aan bij de Inspectie van Onderwijs. Twee jaar geleden is de inspectie bij ons op school geweest en heeft de school een basisarrangement gegeven. Hiermee voldoen we als school aan de inspectie-eisen.