Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ontwikkelingen


Het team werkt hard en enthousiast aan de kwaliteit van het onderwijs. Dit gebeurt door individuele inzet, samenwerking en overleg. Elk jaar bekijkt het team wat er op de onderwijskundige planning komt en wat dan het belangrijkst is om (verder) te ontwikkelen. We kijken daarbij ook naar de resultaten van ons onderwijs en andere data, zoals door ouders, kinderen en teamleden ingevulde enquêtes.

Altijd op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

Onderwijs is voortdurend in beweging en er zijn steeds nieuwe ontwikkelingen. We hebben oog voor verbetertrajecten, ontwikkelingspunten en nascholing van teamleden. Gezamenlijk besluiten we welke leerkrachten welke cursussen en scholing gaan volgen, of welk scholingstraject wij als team ingaan. De schoolontwikkeling voor de komende 4 jaar staat in ons schoolplan 2019-2023

Ontwikkelingen schooljaar 2019/2020

We richten ons dit schooljaar op:

  1.     Werken met de digitale methode Snappet
  2.     Starten met het Leader in Me traject
  3.     Vormgeven schoolplan 2019-2023