Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Onderwijsaanbod

Actueel en breed onderwijsaanbod

De Triangel werkt met jaarklassen in vier combinatiegroepen. Om elk kind passend onderwijs te bieden, reserveren we binnen de jaargroepen tijd en ruimte voor individuele begeleiding of begeleiding van groepjes leerlingen. Naast de reguliere vakken leren de kinderen samenwerken, sociale vaardigheden en zelfstandigheid op een manier die past bij hun leeftijd. We werken met methodes en houden vanzelfsprekend rekening met de actualiteit. Ook zetten we ICT in bij ons onderwijs waar mogelijk met Chromebooks. In ons schoolplan staat meer informatie over de inhoudelijke kant van ons onderwijs.

PBS (Positive Behaviour Support)

Het is belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen. Voor een goede sfeer en correct gedrag zijn afspraken nodig. Dit doen we volgens het PBS-principe; ‘Positive Behavior Support’, een schoolbrede ondersteuning van positief gedrag.

Samen spelen en leren in de kleutergroepen

In de kleutergroepen richten we ons vooral op het samen spelen en leren. We maken kinderen spelenderwijs gevoelig voor letters, woorden en getalbegrip. Samen verhalen lezen, praten over letters en woorden, bevordert de taalgevoeligheid en vergroot de woordenschat.

Huiswerk

Vanaf groep 4 krijgen de kinderen huiswerk mee, bijvoorbeeld voor rekenen, taal en zaakvakken.

Actief meedoen met sport en buitenschoolse activiteiten

We doen mee met een aantal buiten school georganiseerde sportactiviteiten, zoals voetbal, handbal en volleybal. De Brede School organiseert ook verschillende sportactiviteiten. De school organiseert de Koningsspelen en de avond-4-daagse.

Kunst en cultuur, goed voor de algemene ontwikkeling

We streven ernaar dat kinderen met alle disciplines van kunst in aanraking komen. Dat is belangrijk voor de algemene ontwikkeling. Daarom kiezen we ieder schooljaar voor alle groepen een voorstelling of project uit het aanbod van onze gemeente. We hebben hiervoor op school een cultuurcoördinator en werken volgens een cultuurplan.