Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Missie en Visie

De Triangel

Kinderen krijgen op onze school onderwijs van goede kwaliteit in een veilige omgeving. We werken met hart, hoofd en handen.

Hart: onderwijs met hart voor het kind en zorg voor elkaar

Vanuit de christelijk grondslag bieden we adaptief onderwijs, waarbij we graag samenwerken met ouders, onze educatieve partners. We vormen een leer- én leefgemeenschap, waar kinderen en volwassenen zich thuis voelen en waar iedereen de ruimte heeft om op eigen wijze te groeien en te ontwikkelen. We bieden een veilige en stabiele leeromgeving waarvoor eerlijkheid, respect, zorg voor elkaar en hulpvaardigheid de basis zijn.

Hoofd: onderwijs op maat 

Kinderen hebben gereedschappen nodig om goed te kunnen functioneren in de wereld om hen heen. Lezen, schrijven en rekenen zijn daarbij belangrijk, maar ook het leren hoe de wereld in elkaar zit. Naast het vergroten van kennis, besteden we aandacht aan vaardigheden als samenwerken, rekening houden met anderen, zelfstandig werken, voor je mening uit durven komen en het woord voeren. Door aandacht te geven aan zowel kennis als vaardigheden kunnen kinderen zich als persoon ontwikkelen. Daarbij houden we rekening met verschillen tussen kinderen in aanleg, gevoelens en beleving en stimuleren hen om optimaal te presteren.

Handen: creatieve vorming

Kinderen mogen zich ook creatief ontwikkelen en kunst en cultuur ervaren. Daarom is dit ook een onderdeel van ons onderwijsaanbod