Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Kwaliteit


Om ons onderwijs van goede kwaliteit te laten zijn en te houden, hanteren wij een systeem van kwaliteitszorg. We hanteren de normen van de onderwijsinspectie en de eisen die Viviani stelt aan goed onderwijs. Ook de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken onder ouders, leerkrachten en kinderen helpen ons hierbij. In een cyclisch systeem werken wij hier voortdurend aan.

Collegiale klassenbezoeken

We evalueren regelmatig ons onderwijs door te kijken naar de manier waarop we het onderwijs vormgeven en hoe er in de klas wordt lesgegeven. De intern begeleider, directeur en collega’s leggen klassenbezoeken af. Deze collegiale consultaties vinden plaats op de eigen school en soms ook op een andere school. Hiermee borgen we de kwaliteit.

Bekijk ons

Inspectierapport
Schoolplan
Protocollen